7. Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę.“ Argumentuotai pasvarstykite, apie kokius dar rašytojus galėtumėte taip pasakyti.
5 (100%) 1 vote

7. Kalbėdamas apie Antano Baranausko poeziją Maironis sakė: „Be jo gal ir mūsų nebūtų buvę.“ Argumentuotai pasvarstykite, apie kokius dar rašytojus galėtumėte taip pasakyti.

2016 metų kalbėjimo potemė 10 klasei. Tema: Literatūra Nr. 7

Lietuvių rašytojai ypatingai daug prisidėjo prie lietuvių kalbos vystymo ir tobulėjimo. Jie plėtojo mūsų kultūrą savo kūriniais, poezija. Pirmoji lietuviška knyga buvo M. Mažvydo Katekizmas. Tad turbūt galėtume teigti, jog be šio lietuvių kalbos pradininko ir mūsų galėjo nebūti. Tokių iškilių rašytojų buvo tikrai ne vienas. Antanas Baranauskas, Motiejus Valančius, Simonas Daukantas. Visi jie pasitarnavo lietuvybės saugojimui ir plėtimui. Okupuotoje Lietuvoje daug rašytojų platino knygas, rašė slapta, net leido slaptus laikraščius norėdami išsaugoti mūsų kalbą. Apie visus tokius rašytojus be abejonės galime pasakyti, jog be jų dabar galėtų nebūti ir mūsų. Kiek daug mūsų kultūrai davė šie žmonės?

Parsisiųsti kalbėjimo potemę