6. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje
5 (100%) 1 vote

6. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje

2016 metų kalbėjimo potemė 12 klasei. Tema: 6. Individo ir bendruomenės santykis XX a. lietuvių prozoje (Jurgis Savickis ir kt.). Nr. 6

Ugdymas, atsiradęs kartu su visuomene, yra neatskiriamai susijęs su jos raida ir esmingai lemia jos pažangą. Vyresnioji karta, siekdama pratęsti žmonijos egzistenciją, norėdama kuo geresnės ateities savo palikuonims, organizuoja jaunosios kartos ugdymą, jos mokymą, todėl šioji karta palengva įsijungia į gyvenimą, tęsia žmonijos raidą. Nuo to, kaip parengta jaunoji karta gyvenimui ir veiklai, labai daug priklauso tolesnė visuomenės pažanga, tautos tęstinumas. Šiuolaikinė veržlaus ir intensyvaus gyvenimo situacija reikalauja naujai pažvelgti į žmogaus ugdymo procesą. Filosofija yra tas instrumentas, kuris kloja pamatus pedagogikos teorijai ir praktikai. Šiuolaikinės ugdymo filosofijos klausimus analizuoja Lietuvos mokslininkai. Savo kalboje nagrinėsiu individo ir bendruomenės santykį lietuvių prozoje.

Parsisiųsti kalbėjimo potemę