2. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab.–XX a. pr. (Šatrijos Ragana ir kt.).
5 (100%) 1 vote

2. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab.–XX a. pr. (Šatrijos Ragana ir kt.).

2016 metų kalbėjimo potemė 12 klasei. Tema: 2. Kalbinis apsisprendimas tautinio atgimimo epochoje XIX a. pab.–XX a. pr. Nr. 2

Lietuvių tautinis atgimimas – tai 19 a . – 20 a. pr. vykęs visuomeninis, kultūrinis, politinis judėjimas, siekiant atgaivinti tautiškumą ir valstybingumą. Lietuvos politiniame ir kultūriniame gyvenime įvyko didelis lūžis, lietuviams teko grumtis dėl elementariausių tautos teisių: gimtosios kalbos, tautinės mokyklos, katalikų tikėjimo išpažinimo. Pirmuosius du dešimtmečius po baudžiavos panaikinimo lietuviai mokėsi gyventi ir dirbti naujomis sąlygomis, pradėjo kurtis naujoji lietuviškoji inteligentija, kurią daugiausiai sudarė pasiturintys valstiečiai, jie pirmenybę teikė kultūriniams interesams, tautos dvasios žadinimui. Šiuo laikotarpiu populiarėjo švietėjų idėjos, skatinančios mokslą ir savos kalbos išsaugojimą. Spaudos draudimo metais lietuviškas knygas spausdindavo užsienyje, o jų platinimui Lietuvoje užsiminėjo knygnešiai, didelė dalis jų dirbo šį darbą ne dėl finansinės naudos, o tiesiog iš idėjos. Tūkstanti tokių, lietuviško žodžio saugotojų, žuvo nuo Rusijos policijos ir žandarų kulkų. To laikotarpio pagrindinis caro valdžios pagrindinis ginklas surusinimo politikoje buvo pradines mokyklos. Bet tai nepasitvirtino, nes dauguma lietuvių atsisakė į tokias mokyklas leisti savo vaikus, neduodavo pinigu tokios mokykloms išlaikyti ir stengėsi, kad jų butų kuo mažiau.
Tautinio atgimimo metu, buvo leidžiamas pirmasis lietuviškas laikraštis ,,Aušra‘‘, o vėliau ir ,,Varpas‘‘, kurie tiesiogiai prisidėjo prie lietuviškojo žodžio išsaugojimo. Laikraščiai buvo tiesioginiai tautinio atgimimo žądintojai, skatinantys lietuvių tautą prisiminti savo istorija ir sieki gyventi kaip kitoms tautoms, patiems tvarkytis ir spręsti savo gyvenime. Laikraštyje ,,Aušra‘‘ buvo rašoma: tauta gyva tol, kol gyva jos kalba.

Parsisiųsti kalbėjimo potemę