10. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?
5 (100%) 1 vote

10. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas?

2016 metų kalbėjimo potemė 12 klasei. Tema: 10. Kodėl šiandien prieštaringai vertinamas sovietmečiu žymių lietuvių rašytojų kūrybinis palikimas? Nr. 10

Po trijų okupacijos bangų Lietuva patyrė šoką, visas kultūrinis, viešas ir privatus gyvenimas buvo persmelktas baimės bei nežinomybės dėl ateities. Sovietinė valdžia skelbė socializmo pergalę, miškuose vyko žiaurus partizaninis karas, nusinešęs daugybę jaunų gyvybių, žmonės buvo tremiami į Sibirą gyvuliniais vagonais, kur jų laukė visiška nežinomybė bei kasdienė kova su mirtimi. Visos šios represijos palietė visus visuomenės sluoksnius, bet ypatingai nukentėjo elitas. Elito sąvoka tais laikais skyrėsi nuo šiandieninės, todėl jam priklausė : gydytojai, mokytojai, karininkai, įvairiausi valstybės tarnautojai ir tt. Stipriausią smūgį nuo sovietų sąjungos gavo būtent lietuvos menininkai bei poetai. Tylintys poetai buvo smerkiami, lyginami su valdžios priešais, o rašantiesiems buvo kelti kosminiai reikalavimai, pažeidžiantys teisę į žodžio laisvę ir nuolat rodomos jų ,,ideologinės klaidos“. Valdžia suformulavo uždavinius visai lietuvių literatūrai : smerkti kitas valstybes, laikyti jas priešėmis, nekęsti fašizmo, nacionalizmo bei kapitalizmo, šlovinti Staliną bei visą komunistų partiją, teigti gražias ideologijas apie šviesų rytojų. Galima teigti, kad sovietų valdžia turėjo didžiulį poveikį lietuvių literatūrai. Grąsinimai susidorojimu, pastovūs reikalavimai, suformavo melagingą bei bejausmę literatūrą, kuri buvo ne tik be išliekamosios vertės, bet ir be jausmų. Ne visi lietuvių rašytojai visiškai pasidavė sovietinei valdžiai ir visaip ieškojo būtų žmonėms pasakyti tai, ką iš tiesų galvoja ir jaučia. Vieni naudodavo ezopo kalbą, treti tekstuose iššifruodavo skausmingą liūdesį.

Parsisiųsti kalbėjimo potemę